Αγροδιατροφή και Κοινωνική Οικονομία

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, 10.00 – 11.30

Προεδρείο: Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του τελικού κειμένου προτάσεων,   Άρης Ηλίας, Δημήτρης Μιχαηλίδης

  • Δημήτρης Μιχαηλίδης, Δημοσιογράφος ΑΓΡΟΝΕΑ «Το υποκείμενο της κοινωνικής οικονομίας στον αγροτικό χώρο.
  • Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. « Η κοινωνική οικονομία να προτάξει  τις  αξίες της στην  αγροδιατροφή»
  • Γιώργος Σκλαβούνος, Οικονομολόγος – Κοινωνιολόγος,  «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Η πλανητικών διαστάσεων διαδικασία υπερ-συγκέντρωσης της αγροτικής γης, και του ελέγχου της αγροτικής παραγωγής. Η γεωπολιτική του έλεγχου της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας, και μερικά παραδείγματα, νικηφόρας και δημιουργικής αντίστασης.