Διοργανωτές του Συνεδρίου

Η διοργάνωση του Συνεδρίου είναι μια πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) σε σύμπραξη με το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και σε συνεργασία τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στο χώρο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα, που ξεκινά από τα κάτω δηλαδή από τους ίδιους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) έχει στόχο την προβολή και την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα, την δικτύωση και την συνεργασία των φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη του υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας ως κοινωνικού εταίρου, την δημιουργία ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Η Π.Ε.Σ.Κ.Ο. αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) δίκτυα, φορείς και δευτεροβάθμιες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Διοικείται από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή με Διαχειριστή τον κ. Ευάγγελο Σπινθάκη.

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας με υψηλή εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Πολιτικές Επιστήμες, τις Διεθνείς Σπουδές, την Ψυχολογία, την Ιστορία, την επιστήμη της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, δηλαδή το ανώτατο ίδρυμα το οποίο με τη βασική και μεταπτυχιακή του διδασκαλία, αλλά και τα ερευνητικά ινστιτούτα καλύπτει το σύνολο των Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών του Ανθρώπου.

Tο Τμήμα Κοινωνιολογίας συστάθηκε το 1983 μετά την κατάτμηση της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών σε τρία Τμήματα, και είναι ένα από τα 10 Τμήματα του Πανεπιστημίου. Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κος Α. Λύτρας.