ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο συνέδριο, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής παρακάτω με τα ζητούμενα στοιχεία.


1. ΦΟΡΕΑΣ


2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ Α / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ / ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ


    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ B


Αν θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά το συνέδριο μπορείτε να καταθέσετε το ποσό που επιθυμείτε στον παρακάτω λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αρ. Λογ: 6002040036215, ΙΒΑΝ: GR4801710020006002040036215, Δικαιούχος: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη θέση κατάθεσης να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή το ονοματεπώνυμο σας. Παρακαλούμε να μας στέλνετε μέσω e-mail το αποδεικτικό της τράπεζας. (E-mail: info@synedriokalo.gr)