Εργαλεία & Δομές Υποστήριξης του Συνεργατισμού και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, 15.00 – 17.00

Προεδρείο: Υπεύθυνη για τη σύνταξη του τελικού κειμένου προτάσεων,  Έλλη Βαγγέλη

  • Εκπρόσωπος ΕΥΚΕΚΟ *
  • Δρ. Τρίγκας Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.,Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, «Παρουσίαση του έργου ¨ΑΙΘΗΚΟΣ¨- Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών»
  • Απόστολος Παπαλεξίου, Ιδρυτής & Διευθυντής Προγράμματος Solidarity Mission. «Incubator-Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων»
  • Σπύρος Φρεμεντίτης, Πρόεδρος EQUAL SOCIETY . «Social Return On Investment – SROI»
  • Νίκος Θελερίτης, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων. «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κοινωνική οικονομία»
  • Σύρος Κοσκοβόλης. Υπεύθυνος Σχεδιασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. «Clusters & Συνεργατικά Σχήματα»
  • Αντώνης Βούρτσης, Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. «Η εμπειρία ενός Συμβούλου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από το πεδίο»

*έχει προσκληθει