Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, 11.30 – 14.00

Προεδρείο: Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του τελικού κειμένου προτάσεων,  Πόλα Νικολάου,  Στέλιος Κατωμέρης

  • Στέλιος Κατωμέρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Περιφερειακού Μηχανισμού Κοιν.Σ.Επ. Αττικής. «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: «Η επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας»»
  • Γιώργος Γαμπιεράκης, Πρόεδρος Εταιρίας Κοινωνικών Επενδύσεων (Κοιν.Σ.Επ). «Άμεση η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Επιλογή Αναγκαιότητας ή Επιχειρηματική Επιλογή;»
  • Δρ Φιόρη Α. Ζαφειροπούλου, Ιδρυτής SOFFA & The Nest ΚοινΣΕπ. «Συν- δημιουργία & Συνεργατικότητα στη Παραγωγική Διαδικασία: Το Κοινωνικό Εργοστάσιο Μόδας- SOFFA»
  • Θωμάς Σοπιλίδης, Πρόεδρος ΔΕ Κοιν.ΣΕπ «Ελλάδα Παντού». «Κοινωνική επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια: Διεθνείς συνέργειες».
  • Θέμης Αδελφόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε, Κοιν.Σ.Επ. «Λογιστικό Γραφείο». «Εξειδικευμένες υπηρεσίες εντός του πεδίου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».
  • Δημήτρης Τρίμης, Συνεταιρισμός της «Εφ. Συν». «Τελικά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά;»
  • Σάκης Τζάκρης, Οικονομολόγος «Οργανωτικά της Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας»