Κοινωνική Οικονομία – Νέες Τάσεις στο Διεθνή Χώρο

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, 13.00- 15.00

Προεδρείο Γιώργος Τσομπάνογλου, Θεοδώρα Ντούλια, Χρήστος Καραζούπης,

  • Ευάγγελος Σπινθάκης, Πανελλήνιο Παρατηρητήριο,  «Η συρρίκνωση της μισθωτής εργασίας και η εναλλακτική του  συνεργατισμού»
  • Πέτρος Λινάρδος Ρυλμόν, Οικονομολόγος «Η Κοινωνική Οικονομία και ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών»
  • Πάνος Τριγάζης, Πρόεδρος Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης «Διεθνείς εμπειρίες κοινωνικής οικονομίας»
  • Δημήτριος Βαρβιτσιώτης, Πρόεδρος Παγκαλαβρυτινης Ένωσης,  «Η επερχόμενη Κοινωνικοποίηση της Παραγωγής Ενέργειας ως διεθνές νέο μοντέλο διαχείρισης ενεργειακής παραγωγής και κατανάλωσης»
  • Βασίλης Ζορτίκης, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. «Στήριξη Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας».