Κοινωνική Φροντίδα – Υγεία και Κοινωνική Οικονομία

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, 10.00 – 12.30

Προεδρείο: Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του τελικού κειμένου προτάσεων,  Μαρία Λογαρά, Δρ Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Γιώργος Παπαδάκης

  • Κατερίνα Γιαννακοπούλου, Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ, «Από την ιδέα στην πράξη»
  • Δημήτρης Βούλγαρης, Κοινωνική Συνεταιριστική Δράση. «Η Καινοτομία ως εργαλείο ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στο χώρο της Υγείας»
  • Πόλα Νικολάου, Κοινωνική Λειτουργός, Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης ΚΟΙΣΠΕ, Πρόεδρος ΚΟΙΣΠΕ ΕΥ ΖΗΝ. «Η συμβολή των ΚΟΙΣΠΕ στην διαμόρφωση του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας»
  • Γιώργος Παπαδάκης, “Μαζί για το παιδί”.  «Η συμβολή των φορέων κοινωνικής φροντίδας στην κοινωνική οικονομία»
  • Δρ Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογίας, Πρόεδρος του Συλλόγου «Νοσηλεία». «Συνεργασία μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας».
  • Βίκυ Σουλάνδρου, Director of European Institute of Management and Governance. «Τρίτη ηλικία και Κοινωνική Οικονομία. Σύγχρονη απάντηση στην πρόκληση του γηράσκοντα πληθυσμού»
  • Παναγιώτης Δήμου, Ψυχολόγος – Μέλος του Επιστημονικού Σωματείου για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη «Σύμπλευση»: «Παρεμβάσεις με σκοπό την κοινωνικοποίηση ενηλίκων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες από μικτή ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ατόμων με εμπειρία της ψυχικής νόσου».
  • Φώτης Μπίμπασης, Πρόεδρος της ΜΚΟ “Αναπηρία Σήμερα”. Mέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαίδευσης Αποκατάστασης Τυφλών του Υπουργείου Εργασίας. «Αναπηρικό Κίνημα και Kοινωνική Oικονομία»