Οικολογία, Ενέργεια, Περιβάλλον και Κοινωνική Οικονομία

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, 15.00 – 17.00

  • Προεδρείο: Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του τελικού κειμένου προτάσεων,  Κώστας Διάκος, Κώστας Παπακωνσταντίνου
  • Δημήτρης Πολιτόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης ΕΟΑΝ. «Η συμμετοχή των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην ανακύκλωση».
  • Μυρτώ Φοίφα, Εκπαιδευτικός-Δημιουργός RE:THINK PROJECT, Πρόεδρος RE:THINK ΚΟΙΝΣΕΠ, Καλαμάτα. «Κοινωνική Οικονομία = κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων = πόρτα στα συμφέροντα- To παράδειγμα του RE:THINK PROJECT».
  • Βασίλης Γιόκαρης, Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος της Αρκαδικής Εναλλακτικής ΑΕ, «Κοινωνικοποίηση της Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων»
  • Αναστασία Χαντίτ, ΚΟΙΝΣΕΠ ECO ΚΥΝΟΥΡΙΑ.  «Επαναχρησιμοποίηση -ανακύκλωση στην πράξη»
  • Διονύσης Κορσιάνος, Ionian Recycle
  • Γρηγόρης Μαλτέζος, Ενεργειολόγος Μηχανικός, Δ/ση Στρατηγικής ΔΕΗ,   « Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί»