ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΩΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ     500 €
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     500 €
ΑΜΚΕ «Ερύμανθος»     500 €
Δημήτρης Μιχαηλίδης       20 €
ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ     500 €
ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΑ Πάτρας ΑΜΚΕ       70 €
Θεοδώρα Ντούλια       50 €
ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ   1000 €

 

ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ site: synedriokalo.gr
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ

Οργανωτική και Γραμματειακή

υποστήριξη Συνεδρίου

SKAG – Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 500 Συνεδριακοί φάκελοι και 500 μπλοκ σημειώσεων
Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και  Νήσων Catering Συνεδρίου
bond-us music Δημιουργία Ραδιοφωνικού spot

Αν θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά το συνέδριο μπορείτε να καταθέσετε το ποσό που επιθυμείτε στον παρακάτω λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αρ. Λογ: 6002040036215, ΙΒΑΝ: GR4801710020006002040036215, Δικαιούχος: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη θέση κατάθεσης να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή το ονοματεπώνυμο σας. Παρακαλούμε να μας στέλνετε μέσω e-mail το αποδεικτικό της τράπεζας. (E-mail: info@synedriokalo.gr)