Οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Κοινωνική Αλληλεγγύη

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, 16.00 – 18.00

Προεδρείο: Παναγιώτης Τσίρης, (Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου)

  • Τρύφωνας Κωστόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. «Η κοινωνική οικονομία και η τοπική αυτοδιοίκηση»,
  • Ηλίας Νικολόπουλος, Καθηγητής στο ΤΕΙ Χαλκίδας. «Η κοινωνική οικονομία και ο κοινωνικός μετασχηματισμός»,
  • Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
  • Γεώργιος Τσομπάνογλου,  Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνιολογικής Πρακτικής, Διεθνής Κοινωνιολογική Ένωση, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Κοινωνιολογία και Κοινωνική Οικονομία μια Στρατηγική Σχέση για την Αναγνώριση του Γενικού Συμφέροντος»
  • Κυριάκος Κατσαρός, Διδάκτορας Κοινωνικών Επιστημών, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στέλεχος του Συνεταιρισμού ΘΕΣΓΑΛΑ «Αγροδιατροφή και Συνεταιριστικά Εγχειρήματα. Το παράδειγμα  ΘΕΣΓΑΛΑ».
  • Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Αθηναίων για την κοινωνική πολιτική. «Νέες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης στην κρίση. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»