Πολιτικές για την Κοινωνική Οικονομία και την Συμμετοχική Δημοκρατία

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, 17.00 – 19.00

Προεδρείο: Υπεύθυνος για τη σύνταξη του τελικού κειμένου προτάσεων,  Βασίλης Τακτικός,

  • Σπύρος Δανέλλης, Βουλευτής ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, «Κοινωνική οικονομία. Εκτός από δίκαιη, είναι και βιώσιμη;”
  • Νικολέττα Μπιτούνη, Νομικός, προϊσταμένη Νομικού Τμήματος Γ. Δ/νσης Στρατηγικών Επενδύσεων/  Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού. «Η ανάπτυξη μοντέλου Κοινωνικής Οικονομίας ως πολιτικό όραμα»
  • Κώστας Διάκος, Νομικός «Κοινωνική οικονομία, κεντρικός πυλώνας της οικονομίας του 21ου αιώνα»
  • Βάιος Κώτσιος, περιβαλλοντολόγος, ΥΔ ΕΜΠ, MSC ΕΜΠ, MSc Παν Αιγαίου. «Αναζητώντας την αναπτυξιακή ταυτότητα της Κοινωνικής Οικονομίας. Θεωρητικές, ερευνητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσει».
  • Γιώργος Κόκκας, Δημοβούλιο Πολιτών. «Παράλληλοι θεσμοί εθιμικού συνταγματικού δικαίου ως μόνη λύση στην κρίση»