Πολιτισμός, Τουρισμός και Κοινωνική Οικονομία

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, 11.30 – 14.00

Προεδρείο: Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του τελικού κειμένου προτάσεων,  Κων/νος  Σκριάπας, Χρήστος Καραζούπης,

  • Κων/νος  Σκριάπας, Οικονομολόγος-Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρος Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας και Δικτύου ¨ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ». « Η Κοινωνική Οικονομία στον Πολιτισμό και Δημιουργικό Τουρισμό»
  • Χρήστος Καραζούπης, Πρόεδρος Εν Δράσει. «Η κοινωνία των πολιτών με αρωγό  την  τοπική αυτοδιοίκηση, αιχμή του δόρατος στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας»
  • Γιώργος Καραμπάτος,  Εκτελ. Δ/ντής  Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς». «Κοινωνία – πολιτισμός – τουρισμός & θεσμικές καινοτομίες για μια βιώσιμη ανάπτυξη»
  • Ιωάννης Μαρωνίτης, Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ομίλων Συλλόγων και Κέντρων UNESCO, για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. «Πολιτισμός – τουρισμός  και κοινωνική οικονομία»
  • Ευθυμιάτου Χριστίνα, Περιφερειακή Παράταξη “Νησιωτική Ανατροπή  Νοτίου Αιγαίου”: «Κοινωνική επιχειρηματικότητα ως εργαλείο για τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ταυτότητα»
  • Παναγιώτης Νόιφελτ, Πρόεδρος Συμβούλιο Τεχνών Ελλάδας και Ιδρυτής Διεθνές Ανεξάρτητο Συμβούλιο Τεχνών. «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση του Κοινωνικού και Πολιτιστικού Κεφαλαίου σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης»
  • Γεώργιος Αθανασόπουλος, Διευθυντής Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Πανελλήνια Ένωση Πιλότων. «Δυνατότητες ανάπτυξης του αεροπορικού τουρισμού, μέσω αεροπεριηγήσεων και ανάπτυξης περιοχών με δυσκολία πρόσβασης με άλλα μέσα»