Το Συνέδριο προετοιμάζεται μέσω από μια σειρά προσυνεδριακών εκδηλώσεων.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω εκδηλώσεις:

H τελευταία προσυνεδριακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά εντός του Μαΐου.