Προσφυγικό – Μεταναστευτικό και Κοινωνική Οικονομία

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, 10.00 – 11.30

Προεδρείο: Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του τελικού κειμένου προτάσεων,  Γιώργος Καραμπάτος, Nikola Gylsen Zhllima

  • Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Αντιδήμαρχος Αθηναίων για το μεταναστευτικό. «Η πολιτική του Δήμου Αθηναίων για το μεταναστευτικό».
  • Ευάγγελος Σπινθάκης, Διαχειριστής Π.Ε.Σ.Κ.Ο., «Προσφυγική κρίση. Να δράσουμε τώρα, πριν αναγκαστούμε να το κάνουμε υπό χειρότερες συνθήκες»
  • Dr. Avtandil Mikaberidze, Georgian Institute at Athens, Director, Cultural Centre «Caucasus»,  President «Ο Καύκασος Πολιτιστικό Κέντρο της Αθήνας στις σύγχρονες πολιτισμικές και κοινωνικές προκλήσεις»
  • Nikola Gylsen Zhllima, Reforma Reale «Ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία»
  • Νίκος Αγκορτσάς, ΜΕΛΙΦΕΡΑ. «Δράσεις για το προσφυγικό»