Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Οικονομία

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, 18.00- 20.00

Προεδρείο: Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του τελικού κειμένου προτάσεων, Βασίλης Τακτικός, Στέλιος Κατωμέρης, Βάϊος Κουτής

  • Γιώργος Δημαράς, Οικολόγος Πράσινος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ «Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνική Οικονομία»
  • Βασίλης Τακτικός, Πανελλήνιο Παρατηρητήριο «Η πολιτική των πόλεων»
  • Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς Λάρισας
  • Μιλτιάδης Καρπέτας, Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Αττικής
  • Δημήτρης Βόσνος, Αντιδήμαρχος Δήμου Τρίπολης
  • Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων
  • Νίκος Φωτίου, Αντιδήμαρχος Δήμου Θεσσαλονίκης
  • Χρυσόστομος Κυρίτσης, Αντιδήμαρχος Δήμου Τρικκαίων
  • Κων/νος  Παπακωνσταντίνου, Δημοτικός σύμβουλος Αιγιαλείας «Η κοινωνική οικονομία στην καθημερινότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης»
  • Γιώργος Καππής, Συντονιστής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ζωγράφου, δ/ντης 2ου Δημ. Σχολείου Ζωγράφου,  «Σχολική κοινότητα και κοινωνική πολιτική»