Το Θεσμικό Περιβάλλον για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, 11.00- 12.30

Προεδρείο Ευάγγελος Σπινθάκης, Δημήτριος Βαρβιτσιώτης, Έλλη Βαγγέλη

  • Σύρος Κοσκοβόλης Υπεύθυνος σχεδιασμού προγραμμάτων, Πανελλήνιο Παρατηρητήριο. «Για μια νέα στρατηγική για την κοινωνική οικονομία»
  • Γιώργος Τσομπάνογλου, Καθηγητής κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Εργασίας «Άδηλη κοινωνική οικονομία»
  • Νικόλαος Δημητριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3, «Το υποκείμενο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας».
  • Alain Coheur, Co-Spokesperson of the Social Economy Category of the European Economic and Social Committee