Υποστηρικτές του Συνεδρίου

  1. Ελληνική Ομοσπονδία Ομίλων, Συλλόγων και Κέντρων UNESCO (13 οργανώσεις – μέλη)
  2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (78 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ –ΜΕΛΗ)
  3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΙΣΠΕ (25 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ –ΜΕΛΗ)
  4. ΙΝΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. (27 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ)
  5. Oμιλος για την Unesco Νομού Λάρισας
  6. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  7. Ομοσπονδία Κερκυραικών Συλλόγων Αττικής
  8. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων
  9. Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» -Δευτεροβάθμιος Οργανισμός Πολιτισμού και Επιστημών
  10. ΆΛΛΕΣ 170 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ