Χρηματοδοτικά εργαλεία – Μικροπιστώσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.  Ηθική Τράπεζα.

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, 17.00 – 19.00

Προεδρείο: Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του τελικού κειμένου προτάσεων Θεοδώρα Ντούλια , Έλλη Βαγγέλη, Αλέξανδρος Οικονόμου

  • Ευαγγελία Δαρατσανού, Οικονομολόγος – Σύμβουλος Ευρωπαϊκών & Εθνικών Έργων «Πηγές χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων»,
  • Θεοδώρα Ντούλια, Οικονομολόγος – Εμπειρογνώμων Κοινωνικής Οικονομίας, Μικροπιστώσεων και Δια Βίου Μάθησης «Οι Μικροπιστώσεις ως μηχανισμός στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων»
  • Μαρίσα Αντωνοπούλου, Microcredit Development officer στο AFI (Action Finance Initiative). «Oι Μικροπιστώσεις στην Ελλάδα- Το μοντέλο του AFI»
  • Ηλίας Τσουτσοπλίδης , Σύμβουλος Κοινωνικού Μάρκετινγκ. «Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη»
  • Σταυρινάκη Εύα, Business Development Mentor – Financial Engineering Tools Expert. «Ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας και χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων»
  • Αλέξανδρος Οικονόμου, Msc Ψυχικής Υγείας- Ιατρική Σχολή Αθηνών Υπεύθυνος ΚΣΔΕΟ ‘ΕΔΡΑ’. «Πρόσβαση σε εναλλακτικά- δημοκρατικά μοντέλα χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων -η αναγκαιότητα συμβολής των ηθικών τραπεζών»