Αρχική Συζητήσεις Forum Συνέδριο Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • admin
  Κλειδοκράτορας
  Post count: 16
  #115 |
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
  Συμμετέχοντας
  Post count: 14

  Η ΣΥΡΡΊΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και η ανάδυση του συνεργατισμού
  • Η ανισορροπία μεταξύ άυλης και πραγματικής οικονομίας συρρικνώνει την μισθωτή εργασία.
  • Στην Ελλάδα, το φαινόμενο εντείνεται λόγω της κρίσης δημόσιου χρέους και ελλειμμάτων.
  • Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών απογειώνει την παραγωγικότητα, αλλά ταυτόχρονα απαξιώνει τους ανθρώπινους πόρους.
  • Το όφελος (την ευλογία) καρπούται το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού.
  • Την κατάρα το 99%, οι πτωχοί και οι άνεργοι, οι νέοι κολασμένοι της γης, ιδιαιτέρως στον τρίτο κόσμο.

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
  Συμμετέχοντας
  Post count: 14

  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ – η νέα καθολικότητα της κοινωνίας πολιτών.
  • Εκτός από την άδηλη οικονομία, μέσα στην κρίση αναδύεται και ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών, οι θεσμοί αλληλεγγύης και ο συνεργατισμός ως το ύστατο οχυρό, ως ο εναλλακτικός τρόπος επιβίωσης των πιο αδυνάτων τμημάτων της κοινωνίας.
  • Ο κόσμος των συλλόγων συμπεριλαμβάνει ανθρωπιστικές οργανώσεις, κοινωνικές δομές αλληλεγγύης, πολιτιστικές και οικολογικές οργανώσεις, κοινωνικούς ακτιβιστές και ενεργούς πολίτες.
  • Η δράση τους, δεν γιατρεύει μόνο τις πληγές που προκαλεί ο άκρατος ανταγωνισμός, αλλά δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας.

 • pesko
  Συμμετέχοντας
  Post count: 6

  Σε τί διαφέρουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ;

  Οι κοινωνικές επιχειρήσεις διακρίνονται από τις άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις από το συλλογικό υποκείμενο της επιχειρηματικότητας. Με αυτή την έννοια, κοινωνική επιχείρηση είναι ένας συνεταιρισμός, ένα κοινωφελές ίδρυμα, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.
  Κοινωνική επιχείρηση δεν είναι μία ιδιωτική εταιρεία, που απλά δραστηριοποιείται σε έναν ευαίσθητο κλάδο της οικονομίας, παραδείγματος χάριν. όπως είναι η υγεία, η παιδεία κ.λπ. Ούτε μια ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτούς τους κλάδους. Για να ανήκει μια επιχείρηση στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, προαπαιτούμενο είναι ένας συλλογικός σκοπός, που εξυπηρετείται από μία συλλογική οργάνωση με αυτοδιαχείριση.Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχείρηση, με άλλα λόγια, δεν είναι μία απομίμηση της αγοράς ούτε στη φιλοσοφία, ούτε στο μάρκετινγκ, αλλά ούτε και στο μάνατζμεντ. Αντίθετα οι κοινωνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν το κοινωνικό μάρκετινγκ, τη δικτύωση και τις ανταλλαγές, χωρίς μεσάζοντες. Για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δημιουργούν μεταξύ τους δικτυώσεις και κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις.
  Η βιωσιμότητα μίας κοινωνικής επιχείρησης δεν κρίνεται από την κερδοφορία της, δεν συγκεντρώνει κεφάλαια με κίνητρο το κέρδος, αλλά κρίνεται από την ικανότητά της να εξασφαλίζει αμοιβές στο προσωπικό της, να καλύπτει το λειτουργικό της κόστος, όπως και ένα μικρό αποθεματικό για εξοπλισμούς. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συμπράττουν, όπου υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες, με την τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς οργανισμούς, αλλά και ιδιώτες χορηγούς, για την αξιοποίηση ανενεργών υλικών υποδομών, κτίρια, κτήματα, και εξοπλισμοί για να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες .Η συγκέντρωση κεφαλαίου για την ίδρυση μίας κοινωνικής επιχείρησης εξασφαλίζεται με συμμετοχές από μία τοπική κοινότητα ή από μία εργασιακή ομάδα, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών της, τις σχέσεις δηλαδή που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικό κεφάλαιο. Κοινωνική οικονομία, επομένως, δεν είναι οι μετοχές που εξασφαλίζει μία ανώνυμη εταιρεία λαϊκής βάσης, με σκοπό την κερδοφορία, αλλά κάθε μορφή συνεταιρισμού και μη κερδοσκοπικής εταιρείας αλληλέγγυου σκοπού.

  Βασίλης Τακτικός

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.