Αρχική Συζητήσεις Forum Συνέδριο Συνεταιριστική Τράπεζα, Ηθική Τράπεζα & άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία

 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • admin
  Κλειδοκράτορας
  Post count: 16
  #117 |
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
  Συμμετέχοντας
  Post count: 14

  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΗΘΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  • Οι συνεταιριστικές τράπεζες και οι μικροπιστώσεις είναι μια δοκιμασμένη και επιτυχημένη διεθνής πρακτική που διασφαλίζει την βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και των συνεργατικών εγχειρημάτων.
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα διεθνή ιδρύματα έχουν ήδη στο σχεδιασμό τους και την ενίσχυση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη της κοινωνικής.
  • Στην Ελλάδα, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια απορροφώνται από το κράτος, και μάλιστα χωρίς ανάλογο κοινωνικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να μην έχουν ενισχυθεί τα συνεργατικά εγχειρήματα.
  • Αν και ο ν. 4019/11, θεσμοθέτησε Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, αυτό δεν λειτούργησε ποτέ.
  • Βασική αιτία δεν είναι μόνο η κρατική γραφειοκρατία και οι κρατικές πολιτικές, αλλά και το θεσμικό έλλειμμα από πλευράς των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε μια ενιαία δομή, ώστε να πιέσει και να προωθήσει τους αναγκαίους θεσμούς.

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.